Waterstanden app

Geplaatst op 27-11-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur WSV Randwijck  -  Bron:

Waterstanden app

Zoals we vorig jaar hebben ervaren is het zaak om bij een dreigende hoge waterstand ons terrein tijdig te ontruimen. Hierbij wordt van de leden verwacht dat zij tijdig hun spullen van het terrein verwijderen.

Zoals op de ALV van 6 november besproken zal het bestuur haar uiterste best doen om bij dreigend hoog water een bericht naar de leden te sturen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend!

 

Naast de link op onze site kunt u ook de app “WaterstandLimburg” op uw smartphone installeren.

De app is bedoeld om mensen te informeren over de waterstanden, de waterkwaliteit en de hoeveelheid water die wordt afgevoerd in beken en rivieren in Limburg. Daarbij is het mogelijk om een melding te krijgen bij een verhoogde waterstand en een grotere hoeveelheid. Deze melding wordt gedaan bij de overgang van “verhoogde waakzaamheid” naar “dreigende wateroverlast”. Of anders gezegd: wanneer de kleurcode verandert van geel naar oranje. Maak je gebruik van het Waterbeeld op de website, dan kun je een melding per mail ontvangen.

 

Belangrijk daarbij is dat de app 7 jaar geleden als een service is opgezet, waarbij geen rechten aan de app kunnen worden ontleend (zie de disclaimer hieronder). De app is namelijk geen alarmerings- of waarschuwingssysteem. Uiteraard kan de app op eigen risico wel zo worden gebruikt. Belangrijke verschillen tussen de huidige app en een alarmerings- of waarschuwingssysteem zijn onder andere de vertraging die de app heeft in de afhandeling van de datastroom en het ontbreken van een 24/7 bewaking op het functioneren van de app (zie hieronder). Het waterschap blijft intussen werken aan het sneller en beter informeren van de mensen over de meest actuele watersituatie.

 

Meetpunten

Voor de leden van WSV Randwijck wordt geadviseerd om gebruik te maken van het meetpunt Maas, Sint Pieter  (waterstand* en debiet**). *Waterstand=hoe hoog staat het water? **Debiet=de hoeveelheid water die de Maas afvoert, uitgedrukt in kubieke meters per seconde.

 

Hoe stel je deze meetpunten in op je app?

Alert instellen voor de waterstand Klik linksboven op de drie horizontale lijntjes (menu)

Klik op “Alle locaties”

Klik linksonder op “Waterstand” Je krijgt nu een overzicht op alfabet, ingedeeld per Waterstroom. Zoek de “Maas” op en vervolgens “Sint Pieter” Klik in het vakje “Maas, Sint Pieter” op het pijltje rechts20221127-145236

Vervolgens zie je de actuele waterstand in een van de kleurcodes Ga helemaal naar beneden en klik op het bolletje onder de tekst “Wilt u een alert bij kritieke waardes?”

Sta toe dat WaterstandLimburg berichten mag sturen. Het alert voor de waterstand van de Maas bij Sint Pieter is nu ingesteld.

Groen: de waterstand is normaal Geel: verhoogde waakzaamheid

Oranje: dreigende wateroverlast

Rood: daadwerkelijke wateroverlast

Om meldingen tijdig op te merken moet je telefoon en het geluid ervan aan staan!screenshot-20221127-145109

Hoeveel tijd heb je nog na een melding?

Nogmaals: de app is niet bedoeld als waarschuwingssysteem. De app is bedoeld om mensen te informeren. Bij meldingen van het meetpunt Maas, Sint Pieter adviseren wij uit te gaan van een reactietijd van 5 uren. Let op: bij een waterstand van ca. 46.00 mtr NAP begint de toegangsweg naar onze vereniging onder water te lopen. De vereniging is dan nog zeer beperkt bereikbaar!

Een alert betekent niet dat het water ook tot op ons terrein komt; niet elk hoogwater is zo ernstig als in juli 2021.

Nogmaals: de app is geen waarschuwingssysteem, maar een hulpmiddel. Raadpleeg dus ook het Waterbeeld Limburg. De reactietijd is nadrukkelijk een richtwaard waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en waardoor geen verantwoordelijkheid van het waterschap of het bestuur kan ontstaan.

 

Hoe vaak vernieuwt de app?

Het duurt 10 tot 15 minuten voordat een meting in de app zichtbaar is. Ook is de meetfrequentie en de frequentie van overzenden belangrijk. Standaard gebruiken we een meetfrequentie van 1 keer per 15 minuten. Het duurt dan nog ongeveer 12 minuten voordat die waarde in de app zichtbaar is.

 

Disclaimer: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Ze zijn naar beste eer en geweten opgesteld, maar bieden geen garantie tegen overlast en/of schade. Aan de meetgegevens die via de website of app beschikbaar worden gesteld kunnen eveneens geen rechten worden ontleend. Ze zijn naar beste eer en geweten verzameld en opgesteld, maar kunnen onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast kan een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de app niet worden gegarandeerd. Waterschap Limburg en het bestuur van WSV Randwijck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van bovenstaande en/of de app.