Opzegformulier

We vinden het natuurlijk jammer dat je onze club verlaat, want Randwijck heeft heel veel te bieden. Gelieve het opzegformulier in te vullen en te verwerken zoals op het formulier aangegeven. We wensen je alle goeds.