Caravancommissie

De caravancommissie is verantwoordelijk voor de indeling en de verdeling van de 135 caravanplaatsen op ons terrein. Tevens ziet de caravancommissie er op toe dat de caravanplaatsen er verzorgd en opgeruimd uitzien.

caravancommissie

 

Natuurlijk zijn er diverse situaties waarin contact met de commissie gewenst kan zijn. Hieronder worden de belangrijkste aangegeven.

Bent u nog geen lid en wilt u dit worden met daarbij een staanplaats voor een caravan zie Lidmaatschap om lid te worden.
Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk benaderen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Heeft u een staanplaats en wilt u die opzeggen voor het volgende seizoen dient u dit uiterlijk 31 december van het lopende jaar te melden. Dit kan  schriftelijk dan wel per e-mail (ofni.[antispam].@wsvrandwijck.nl) doorgegeven worden aan het secretariaat. Op deze manier kan in de lidmaatschapsfactuur (januari) met uw wens rekening worden gehouden. Meldt u de plaats niet op tijd af dan gaan wij ervan uit dat u ook komend seizoen van de staanplaats gebruik maakt.

Indien u de staanplaats heeft opgezegd, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk (uiterlijk een maand na de opzegdatum) uw caravan te verwijderen, uw caravanplaats leeg te maken en contact op te nemen met de caravancommissie voor de overdracht van de caravanplaats.

Heeft u een staanplaats en wilt u in aanmerking komen voor een van de eventueel vrijkomende staanplaatsen (voorkeursplaats) wordt u op een wachtlijst geplaatst. Op de zaterdag voor de voorjaars-ALV (begin april) wordt bepaald, samen met de gegadigden, hoe de vrijgekomen caravanplaatsen worden verdeeld. Hierbij is de datum van inschrijving op de wachtlijst belangrijk.

Bent u lid en heeft u geen staanplaats, maar u wilt in aanmerking komen voor een plaats, stuur dan uw wens per e-mail naar navarac.[antispam].@wsvrandwijck.nl.

Voor leden die een staanplaats hebben en deze willen continueren geldt dat zij geen actie hoeven te ondernemen.

Voor verdere informatie betreffende de caravanstaanplaatsen kan altijd contact worden opgenomen met het secretariaat van onze vereniging of stuur een e-mail naar navarac.[antispam].@wsvrandwijck.nl.