Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit bestuurslid Riny Neven en een aantal leden/vrijwilligers. De commissie organiseert gedurende het verenigingsjaar zowel voor jong als oud diverse activiteiten zoals een sportdag, kienen, brandweer op bezoek, muziekoptredens. De activiteiten geven niet alleen veel plezier, maar bevorderen ook het verenigingsgevoel.

Om alles te kunnen organiseren kan de commissie jaarlijks gebruik maken van een budget dat hiervoor speciaal door het bestuur beschikbaar is gesteld. De commissie communiceert over haar activiteiten via deze website, maar ook via de facebookpagina WSV Randwijck en de communicatieborden op het terrein.

Natuurlijk maken vele handen licht werk; dus als u zich wil aansluiten bij de commissie dan is dat zeer welkom. Via bestuurslid Riny Neven (neven.[antispam].@wsvrandwijck.nl of 06-42633948) kunt u zich hiervoor aanmelden.

Tevens zijn naast de reeds geplande activiteiten nog aanvullende (spontane) initiatieven van leden mogelijk. Dit kan zich bij uitstek voordoen als het goed weer is en/of veel leden aanwezig zijn. Eventueel gebeurt dat samen met partners buiten Randwijck. Afstemming is natuurlijk wel gewenst. Als de realisatie hiervan op korte termijn plaats moet vinden, neem dan contact op met bestuurslid Riny Neven (neven.[antispam].@wsvrandwijck.nl of 06-42633948). Zij kan dan bewaken dat een en ander niet conflicteert met de reeds geplande activiteiten dan wel met de regels en richtlijnen van de vereniging. En wellicht is vanuit het beschikbare budget nog financiële steun te verkrijgen. Maak bij dit alles samen met Riny optimaal gebruik van de beschikbare communicatiemogelijkheden.

wsv1
2021-het-look