Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit bestuurslid Riny Neven en een aantal leden/vrijwilligers. De commissie organiseert gedurende het verenigingsjaar zowel voor jong als oud diverse activiteiten zoals een sportdag, kienen, brandweer op bezoek, muziekoptredens. De activiteiten geven niet alleen veel plezier, maar bevorderen ook het verenigingsgevoel.

Om alles te kunnen organiseren kan de commissie jaarlijks gebruik maken van een budget dat hiervoor speciaal door het bestuur beschikbaar is gesteld. De commissie communiceert over haar activiteiten via deze website, maar ook via de facebookpagina WSV Randwijck en de communicatieborden op het terrein.

Natuurlijk maken vele handen licht werk. Dus als je je wilt aansluiten bij de commissie of een eigen idee wilt uitwerken is dat zeer welkom. Via bestuurslid Riny Neven (neven.[antispam].@wsvrandwijck.nl of 06-42633948) kun je je hiervoor aanmelden.

Er wordt speciaal aandacht gevraagd voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd.
Het aantal vrijwilligers van het JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) is nog steeds beperkt. Om het lopend seizoen voor de jongeren weer succesvol te maken, hebben we de hulp van de leden hard nodig. 
Het zou geweldig zijn als er leden zijn die invulling willen geven aan het volgende:

- een bestaande jeugdactiviteit adopteren
- of een nieuwe bedenken,
- deze activiteit zelf coördineren,
- zelf voor de nodige ondersteuning zorgen,
- gebruik willen maken van het het activiteitenformulier van het JAC.

Met name voor de jeugdactiviteiten is ook het bestuurslid Ron Jansen aangesloten. Dus wil je een jeugdactiviteit organiseren of heb je vragen hierover neem dan contact op met Ron via nesnaj.[antispam].@wsvrandwijck.nl of 06-12671389.

 

wsv1
2021-het-look