Zoeken

Kappen zieke bomen

30 november 2022  -  Algemeen
Zoals afgelopen zomer aangekondigd moeten er een aantal zieke bomen gekapt worden. Deze werkzaamheden worden op maandag 13 december t/m woensdag 15 december uitgevoerd. Omdat er een aantal caravans in het “valgebied” van de te kappen bomen staan zijn de eigenaren hiervan via mail aangeschreven met het verzoek op te nemen met John Geelen zodat deze caravans tijdelijk verplaatst worden naar een...

Waterstanden app

27 november 2022  -  Algemeen
Waterstanden app Zoals we vorig jaar hebben ervaren is het zaak om bij een dreigende hoge waterstand ons terrein tijdig te ontruimen. Hierbij wordt van de leden verwacht dat zij tijdig hun spullen van het terrein verwijderen. Zoals op de ALV van 6 november besproken zal het bestuur haar uiterste best doen om bij dreigend hoog water een bericht naar de leden te sturen. Hier kunnen geen rechten...

Afschakelen stroom caravans

22 november 2022  -  Algemeen
Let op, de stroom wordt (tijdelijk) afgeschakeld! Zoals op de ALV aangekondigd gaan we de elektrische installatie aanpassen. Om deze aanpassing te kunnen voorbereiden moet de spanning (stroom) worden afgeschakeld van de caravanaansluitingen. Dit gaat deze week gebeuren. Heeft u dus nog wat insteken neem dan uw maatregelen. In een latere fase, als we daadwerkelijk gaan wisselen van aansluitin...