Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Bestuur & Zo

Samenstelling bestuur:

Emile Frijns, voorzitter:

voorzitter@wsvrandwijck.nl of 06-48492794

Dagelijks bestuur, en verantwoordelijk voor de coördinatie van het bestuur, representatie.

Contactpersoon voor:

Jo DÉlfantJo D’Elfant, secretaris:

secretaris@wsvrandwijck.nl of 06-51108716

Dagelijks bestuur, en verantwoordelijk voor de schriftelijke communicatie van en naar het bestuur (algemeen), representatie

Contactpersoon voor:

Jef RaemaekersJef Raemaekers, penningmeester en vicevoorzitter:

penningmeester@wsvrandwijck.nl of 06-34428208

Dagelijks bestuur, vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de vereniging en stichting, representatie.

Contactpersoon voor:

Michel Wevers, bestuurslid:

wevers@wsvrandwijck.nl of 06-52034702

Als bestuurslid verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud van het clubgebouw, representatie.

 

Contactpersoon voor:

  Riny Neven, bestuurslid:

neven@wsvrandwijck.nl of 06-42633948

Als bestuurslid in functie van plaatsvervangend secretaris en verantwoordelijk voor de speeltoestellen op het terrein.

Contactpersoon voor:

John Geelen bew

 

John Geelen,  bestuurslid

geelen@wsvrandwijck.nl of 06-26702244

Als bestuurslid verantwoordelijk voor het terrein en de daarbij behorende gereedschappen/machines, representatie. Medeverantwoordelijk voor de haven en technische installaties.

 

Contactpersoon voor:

 

 

Je kunt niet reageren.