Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Update maatregelen Covid-19

Zoals veel anderen hebben jullie waarschijnlijk gisteravond ook gekeken naar de persconferentie van het kabinet. Hierin is aangekondigd dat enkele maatregelen voorzichtig versoepeld worden. Dit heeft vooral betrekken op ouders met kleine schoolgaande kinderen. Tegelijkertijd is verteld dat de overige maatregelen van kracht blijven tot 20 mei. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en dat betekent voor ons dat er op Randwijck helaas niets kan veranderen tot die tijd. Alle faciliteiten moeten gesloten / buiten bedrijf blijven tot 20 mei!

De boodschap van het kabinet is en blijft: Blijf zo veel mogelijk thuis!

Ons terrein blijft voor onze leden toegankelijk onder strikte voorwaarden.

De afgelopen weken hebben wij ons met zijn allen goed gehouden aan de maatregelen. Alleen hebben wij de laatste week moeten constateren dat sommige leden zich weer wat vrijer voelen en dan toch net over de grens van het toelaatbare gaan. Denk hierbij aan het toch (proberen) meenemen van niet-leden en in groepjes (minder dan 1.5 mtr afstand) samen zitten. Dat is jammer en kan buiten de gezondheid van de leden ook gevolgen hebben voor de vereniging en de toegankelijkheid van het terrein.

Er wordt door diverse instanties intensief gecontroleerd op de naleving van de RIVM-maatregelen en de noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Als wordt vastgesteld dat onze leden zich hier niet aan houden kan dit de volgende consequenties hebben:

Inmiddels is iedereen op de hoogte van de maatregelen van het RIVM en op Randwijck. Laten wij ons er met zijn allen ook aan houden! Wij rekenen wederom op ieders begrip en medewerking.

Daarnaast willen we starten met een “denktank” om de mogelijke scenario’s voor de geleidelijke in bedrijfstelling van de faciliteiten voor te bereiden. Omdat op dit moment onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn, kunnen we hier op dit moment niet meer over vertellen. Uiteraard volgen we ook hierbij de richtlijnen van de overheid. We zullen jullie hier zo spoedig mogelijk over berichten.

Hou vol en blijf gezond!

Categorieën: Algemeen, Bestuur

Je kunt niet reageren.