Contributienota's 2022

Geplaatst op 27-01-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Penningmeester WSV Randwijck

Beste leden,

In de week van 24 januari zijn de contributie nota’s voor het jaar 2022 opgemaakt en verstuurd. De leden waarvan een E-mail adres bekend is in onze ledenadministratie,  ontvangen de nota’s per E-mail.

Het verzoek is om uw E-mail te controleren. Heeft u geen nota’s ontvangen voor 28 januari dan verzoeken we u de SPAM filter te controleren. Heeft u dan nog niets ontvangen stuur dan een mail naar retseemgninnep.[antispam].@wsvrandwijck.nl.

Leden die geen E-mail adres hebben doorgegeven ontvangen de nota per post.

De incasso leden ontvangen een nota waarop alleen de eerste incasso is verrekend. Uiteraard hoeft u niets te doen. De incasso’s vinden plaats eind maart, eind april, eind mei en eind juni.

Het totale jaar bedrag berekent u door het bedrag op de nota die u ontvangen heeft te vermenigvuldigen met 4.

De niet incasso leden worden vriendelijk verzocht de nota over te maken vóór 15 maart.

De voorschotnota voor de elektriciteit aan de caravan en /of bij de boot wordt vanaf dit jaar apart verstuurd. Deze nota wordt niet automatisch geïncasseerd en dient u zelf over te maken naar een van de twee bankrekeningen vernoemd op de nota.

Dit geldt dus ook voor de incassoleden. Deze voorschotnota dient vóór 15 maart betaald te zijn.

Controleer of uw gegevens op de factuur kloppen.

Wijzigingen dienen vóór 12 februari per mail aan retseemgninnep.[antispam].@wsvrandwijck.nl gemeld te worden.

Wilt u een lidmaatschap beëindigen vul dan het opzegformulier in.

Indien u nog vragen heeft kunt u deze per mail stellen aan retseemgninnep.[antispam].@wsvrandwijck.nl

Met vriendelijke groet,

Jef Raemaekers

Penningmeester WSV Randwijck