Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Hoe kunnen we na versoepeling van de maatregelen opstarten?

Zoals in ons eerdere bericht aangekondigd willen wij ons graag voorbereiden op het moment dat de Covid-19 maatregelen worden versoepeld. We gaan hiervoor een werkgroep opstarten en nodigen leden uit om mee te denken over mogelijke scenario’s voor de geleidelijke inbedrijfstelling van de faciliteiten op Randwijck. Uitgangspunt hierbij zijn de maatregelen die de overheid ons voorschrijft.

Het is de bedoeling dat we niet alleen oplossingen bedenken, maar deze ook uitwerken tot een compleet plan wat wij eventueel ter goedkeuring aan de veiligheidsregio kunnen voorleggen, en na goedkeuring ook implementeren. Mensen met een medische achtergrond zijn hierbij zeer gewenst.

Wil je meedenken stuur dan voor 27 april a.s. een mailtje naar: frijns@wsvrandwijck.nl

We willen dan volgende week dinsdag, 28 april, met de deelnemers een online-vergadering organiseren om e.e.a. verder te bespreken.

Categorieën: Algemeen, Bestuur

Je kunt niet reageren.