Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Gevolgen van het coronavirus voor Randwijck

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen heeft ons kabinet, gisteren 23 maart, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dit betekent geen volledige lock-down, maar om in de woorden van de premier te spreken een “intelligente” lock-down.

We hebben dan ook als bestuur moeten besluiten om alle verenigingsactiviteiten die gepland waren tot 1 juni geen doorgang te laten vinden en ook verder nog niets te plannen.

Uiteraard doen wij er als bestuur alles aan om de vereniging zo goed als het kan draaiende te houden en dat lukt prima met de moderne middelen. Wij hebben inmiddels met regelmaat op afstand contact met elkaar. Lopende projecten proberen we wel door te laten lopen, denk hierbij aan het schilderen van het clubgebouw en de installatie van een nieuwe boiler in de sanitair-unit.


Op dit moment heeft aanpak van het virus de hoogste prioriteit. Saamhorigheid in de samenleving en in de verenigingen is groot en dat is goed om te zien. De huidige situatie heeft echter ook gevolgen voor ons verblijf op Randwijck.

Het clubhuis zal tot nader order gesloten moeten blijven en ook het zwembad zal niet medio mei geopend kunnen worden. Vervelend, maar het is even niet anders.

Het terrein van Randwijck blijft voor onze leden gewoon toegankelijk. U kunt dus gerust een frisse neus komen halen, uw caravan en/of boot controleren of gewoon even lekker over het terrein wandelen.

Maar het is belangrijk dat wij ook als wij op Randwijck zijn strikt de maatregelen van het RIVM naleven!

Deze regels zijn belangrijk voor ons allemaal. Op de laatste regel wordt door de overheid gecontroleerd en als wordt vastgesteld dat we ons hier niet aan houden kan er een fikse boete worden opgelegd en ons terrein afgesloten!

In de praktijk houdt dit in dat er even niet geskied, gevoetbald of gejeu-de-bould mag worden. Ook als u uw caravan plaatst of uw boot te water laat mogen er niet meer dan 2 personen bij elkaar in de buurt zijn (denk aan de onderlinge afstand!).

Wij rekenen op de medewerking van alle leden en hopen dat we deze vervelende periode zo spoedig mogelijk kunnen afsluiten.

Houd de website en sociale media in de gaten. Zodra er zich ontwikkelingen voordoen zullen wij u via deze wegen hierover berichten.

Het voltallige bestuur wenst iedereen veel sterkte, wijsheid en bovenal een goede gezondheid.

Categorieën: Algemeen, Bestuur

Je kunt niet reageren.