Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Eerste uitgave ‘T Randwiekbeukske 2021

Beste leden,

Via deze link: Beukske — WSV Randwijck vindt u de eerste digitale editie van ons clubblad ’T Randwieckbeukske. Vanwege de oplopende kosten wordt u dit alleen nog digitaal toegezonden (via mail). Meer hierover en nog meer informatie leest u in ’T Randwiekbeukske.

Correctie: op blz. 2 onder redactioneel staat geschreven:

Heeft u wijzigingen, geef deze dan snel door aan de ledenadministratie, zodat deze in de administratie kunnen worden aangepast.

Wijzigingen en opzeggingen konden tot 15 februari jl. worden doorgegeven!

Wij wensen u veel leesplezier.

Categorieën: Algemeen

Je kunt niet reageren.