Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

Beëindigen bestuurslidmaatschap door Math Reintjens.

Math Reintjens heeft op 9 november 2019 het bestuur medegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang zijn bestuursfunctie beëindigd. Het bestuur vindt dit uitermate jammer want Math was betrokken bij de haven en het groen. Technische klusjes ging Math niet uit de weg en werden tot een goed einde gebracht. De leden konden hem altijd benaderen en werden, indien mogelijk, ook meteen geholpen. Math heel erg bedankt voor al je werkzaamheden. Gelukkig mogen we ook in de toekomst rekenen op de hulp van Math als vrijwilliger. In de Algemene Leden Vergadering van april 2020 zullen we Math op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet als bestuurslid van de WSV Randwijck.

Categorieën: Geen categorie

Je kunt niet reageren.