Algemene Ledenvergadering

zondag 22 mei 2022

 
Tijd
14:00 tot 16:00 uur
Locatie
Café Groesselt. Stationstraat 23, 6247 BJ Gronsveld (06-21537733)
 

Agenda Algemene ledenvergadering van zondag 22 mei 2022 van de WSV Randwijck.
Aanvang 14.00 uur in Café Groeselt, Stationsstraat 23, Gronsveld.


1. Opening.
2. Presentatie werkgroep Randwijck 2030.
3. Ingekomen brieven en mededelingen.
4. Verslag van de ALV van zondag 31 oktober 2021.
5. Stand van zaken fusie Vereniging en Stichting en de statutenwijzigingen.
6. Concept rekening 2021 van de WSV Randwijck.
7. Bevindingen kascommissie over de rekeningen 2021 van de WSV. Randwijck
8. Benoemen nieuwe kascommissie voor 2022 van de WSV Randwijck.
9. Aanpassen caravanreglement artikel 6.20 Wachtlijst.
10. Rondvraag.
11. Sluiting algemene ledenvergadering.