Lage Weerd 10 | Maastricht  +31 (0)43 - 361 44 37

75-jarig Jubileum

SAME GENETE AON DE MAOS

17 EN 18 JULI 2021

In overleg met het bestuur hebben wij het volgende besloten:

Als op 1 maart 2021 de 1,5m coronaregel nóg niet is afgeschaft zal het jubileum weekend op 17 en 18 juli 2021 niet doorgaan. Wij zijn van mening, dat indien iedereen zich moet houden aan maatregelen zoals de 1,5m regel je geen optimaal feest kunt organiseren zoals wij gewend zijn. Een alternatief programma zal er dan ook niet komen.

Indien het 75-jarig jubileum feest volgend jaar niet doorgaat dan zal het worden uitgesteld naar ons 80-jarig jubileum in 2025. Begin maart 2021 zullen wij iedereen definitief op de hoogte stellen. Vooralsnog s.v.p. de data 17 en 18 juli 2021 reserveren. Wij hopen dat iedereen het besluit ondersteunt.

Voor vragen kun je terecht bij een van de leden van het jubileumcomité of per e-mail.

Het jubileumcomité:
Riny,  Maxime,  Noël,  Shirley, Marie-Louise, Ernie en  Joep.
Mailadres: jubileum75jaar@gmail.com .

Je kunt niet reageren.